Dec 25

การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรม

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=754

Nov 28

สำนักงาน กพ. เพิ่มศักยภาพ องค์ความรู้ไปกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

      สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นใหม่ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จำนวน 15 วิชา และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) จำนวน 5 วิชา www.ocsc.go.th โดยเลือกหัวข้อ e-learning    

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=721

Oct 25

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างเทคนิค 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างเทคนิค 2 อัตรา คุณสมบัติ เพศชาย อายุประมาณ 20-30 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส. มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกซ์และไฟฟ้า การซ่อมบำรุงรักษา มีทักษะด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เบื้องต้น) และซอฟแวร์                           สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์พอใช้ถึงดี สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ (เป็นครั้งคราว) มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ส่วนตัว ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง เครื่องแบบพนักงาน วันหยุดลาพักร้อน 6-16 วัน โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ ท่องเที่ยว/สังสรรค์ประจำปี  

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=674

Jul 06

การแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 45

ความเป็นมาของราชมงคลธัญบุรีเกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ซึ่งมีสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 114 สถาบัน และจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 15,000 คน เป็นเวลา 10 วัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยทางด้านกีฬาและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละสถาบัน กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีวินัย น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างความสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดการแข่งขันมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการเตรียมสนามกีฬา สถานที่ต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” จึงจำเป็นต้องมีการชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนงาน, งบประมาณ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทั้งการหาผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน http://www.thanyaburi45.rmutt.ac.th/

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=593

Feb 22

4 โรคพบบ่อย จากพฤติกรรมคนวัยทำงาน

ข้อมูลโดย หนังสือ โรคภัยเล็ก ๆ ที่แฝงร้าย : วัยทำงาน โดยสำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (ศรร.) เรียบเรียงโดย แพรวพรรณ สุริวงศ์ Team Content www.thaihealth.or.th ก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่สองของการเริ่มต้นศักราชใหม่ ที่หลายคนยังคงอิ่มเอมกับบรรยากาศการฉลองปีใหม่กับครอบครัว และอย่างที่ทราบกันดีกว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา หนุ่มสาวมนุษย์เงินเดือนก็ต้องกลับมาทำหน้าที่ของตนเองเช่นเคย แต่ทราบหรือไม่ว่าพฤติกรรมที่ทำจนเคยชินก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนวัยทำงานแบบไม่รู้ตัว พฤติกรรมเคยชินที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ภาวะซึมเศร้า เบื่อ เก็บตัว รู้สึกไร้ค่า อารมณ์เบื่อ เซ็ง เหงา เศร้าเป็นกันได้ทั่วไปก็จริง แต่หากถึงขั้นกระทบต่อการดำเนินชีวิต และมีความรู้สึกไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ นั่นอาจเป็นภาวะซึมเศร้าที่ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งก็ว่าได้ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยซึมเศร้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นภาวะที่พบมากในวัยทำงาน นอกจากนั้นการเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอยู่เสมอ มีโรคประจำตัว หรือการกินยาบางชนิดก็อาจก่อให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ คุณเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าหรือเปล่า -มีอารมณ์เศร้าอยู่เกือบตลอดทั้งวัน -ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ลดลง -เบื่ออาหารจนน้ำหนักลดลง หรืบางรายอาจมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น -นอนไม่หลับ หรือหลับมากแทบทุกวัน นอนดึกตื่นเช้า ไม่สดชื่น -ทำอะไรช้า พูดช้า เคลื่อนไหวช้า หงุดหงิด กระสับกระส่าย -อ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรง -รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิดมากเกินควร -ขาดสมาธิ -คิดอยากตาย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=572

Feb 22

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 18 พุทธศักราช 2560

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 18 พุทธศักราช 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นสมควรยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกาลังใจ สาหรับผู้ประกอบคุณงามความดีในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม จึงขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อผู้มีผลงานทางวัฒนธรรม เข้ารับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ประเภท 1.1 ประเภทบุคคลทั่วไป 1.2 ประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2. การจำแนกสาขาทางวัฒนธรรม 2.1 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศาสนา หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุน หรือดาเนินการโดยวิธีใด ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อศาสนา (พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกซ์) 2.2 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ 2.3. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรม หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือสืบทอด สร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรม …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=560

Feb 22

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อบรมระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 24 ธันวาคม  2560 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท ค่าอบรม 39,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 02-549-4968 อ.พัชรินทร์ 084-643-4295 ,อ.มธุรา 086-778-1032 คุณอรทัย 089-594-8830 www.larts.rmutt.ac.th   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ใบสมัครโครงการไกด์รุ่นที่8105.7 KiB5 เอกสารโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์รุ่นที่ 8 449.1 KiB5  

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=551

Feb 12

Power Up Thailand SMEs “Turnaround”

Power Up Thailand SMEs “Turnaround” สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดงานแถลงข่าวความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turnaround) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=544

Feb 12

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 วันที่ วันที่ 3-4สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ Center for Research and Development of Tropical and Sub -Tropical Crops Agricultural Innovation for Competitiveness in the 4.0 Economy หัวข้อการประชุม สารสกัดและเอนไซม์ อาหาร หลังการเก็บเกี่ยว ข้าวและพืชไร่ ผักและผลไม้ พืชพลังงานและเทคโนโลยีการทำแห้ง อื่นๆ

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=538