Oct 20

CP ALL Walk-in interview 2017

229189

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=654

Sep 29

บ.ทรูฯ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.6 – ป.ตรี

บ.ทรูฯ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.6 – ป.ตรี  
เปิดรับสมัครงาน สัมภาษณ์ ทราบผลทันทีในวันที่ 5 – 6 ต.ค.  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 09-0903-9371, 0-2858-5201

Area Owner_BMA9 10 11 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=611

Jul 13

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (MSc. Information Technology)  และปริญญาเอก (Ph.D. Information Technology)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก

http://www.it.kmitl.ac.th/admissions/postgrad/apply

 

scan0001_Page_1 scan0001_Page_2 scan0001_Page_3

 

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=603

Jul 06

การแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 45

banner_renew

http://www.thanyaburi45.rmutt.ac.th/

ความเป็นมาของราชมงคลธัญบุรีเกมส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ซึ่งมีสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 114 สถาบัน และจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 15,000 คน เป็นเวลา 10 วัน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยทางด้านกีฬาและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละสถาบัน กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีวินัย น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างความสามัคคี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดการแข่งขันมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการเตรียมสนามกีฬา สถานที่ต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” จึงจำเป็นต้องมีการชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนงาน, งบประมาณ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทั้งการหาผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน

 

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=593

การแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=590

Feb 22

4 โรคพบบ่อย จากพฤติกรรมคนวัยทำงาน

ข้อมูลโดย หนังสือ โรคภัยเล็ก ๆ ที่แฝงร้าย : วัยทำงาน

โดยสำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (ศรร.)

เรียบเรียงโดย แพรวพรรณ สุริวงศ์ Team Content www.thaihealth.or.th

newscms_thaihealth_c_efilosuvyz13

ก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่สองของการเริ่มต้นศักราชใหม่ ที่หลายคนยังคงอิ่มเอมกับบรรยากาศการฉลองปีใหม่กับครอบครัว และอย่างที่ทราบกันดีกว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา หนุ่มสาวมนุษย์เงินเดือนก็ต้องกลับมาทำหน้าที่ของตนเองเช่นเคย แต่ทราบหรือไม่ว่าพฤติกรรมที่ทำจนเคยชินก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนวัยทำงานแบบไม่รู้ตัว

พฤติกรรมเคยชินที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน
ภาวะซึมเศร้า เบื่อ เก็บตัว รู้สึกไร้ค่า
อารมณ์เบื่อ เซ็ง เหงา เศร้าเป็นกันได้ทั่วไปก็จริง แต่หากถึงขั้นกระทบต่อการดำเนินชีวิต และมีความรู้สึกไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ นั่นอาจเป็นภาวะซึมเศร้าที่ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งก็ว่าได้ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยซึมเศร้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นภาวะที่พบมากในวัยทำงาน นอกจากนั้นการเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอยู่เสมอ มีโรคประจำตัว หรือการกินยาบางชนิดก็อาจก่อให้เกิดอาการซึมเศร้าได้
คุณเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าหรือเปล่า
-มีอารมณ์เศร้าอยู่เกือบตลอดทั้งวัน
-ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ลดลง
-เบื่ออาหารจนน้ำหนักลดลง หรืบางรายอาจมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น
-นอนไม่หลับ หรือหลับมากแทบทุกวัน นอนดึกตื่นเช้า ไม่สดชื่น
-ทำอะไรช้า พูดช้า เคลื่อนไหวช้า หงุดหงิด กระสับกระส่าย
-อ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรง
-รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิดมากเกินควร
-ขาดสมาธิ
-คิดอยากตาย ไม่อยากมีชีวิตอยู่ คิดเรื่องการตายอยู่เรื่อยๆ
-ถ้ามีอาการข้างต้นอย่างน้อย 5 อาการ นาน 2 สัปดาห์ขึ้นไป และมีอารมณ์เศร้าหรือเบื่อหน่าย ควรพบแพทย์หรือรับคำปรึกษา
ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
วินเวียนศีรษะ มึนงงบ่อยๆ เป็นลักษณะอาการอย่างหนึ่งของภาวะความดันโลหิตสูง หรือไขมันในเลือดสูง ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะเป็นสาเหตุของโรคร้ายอีกหลายโรค เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
ต้นตอของความดันและไขมันคือพฤติกรรมการกิน
ความดันโลหิตสูง เกิดจาก กินโซเดียมหรือรสเค็มจัด, อาหารสำเร็จรูปหรือแปรรูป, น้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, เบเกอรี่และขนมหวาน สามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงอาหารข้างต้นที่กล่าวมา ไม่สูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (ควรเช็คระดับความดันก่อนอกกำลังกายไม่ควรมากกว่า 200/115 mmHg)
ไขมันในเลือดสูง เกิดจาก การกินเนื้อส่วนไขมันและเครื่องในสัตว์, อาหารทะเล, อาหารทอดน้ำมัน และขนมหวาน สามารถป้องกันได้โดยกินอาหารที่มีกากใยสูง พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง อย่างน้อย 30 นาที
ประสาทหูเสื่อม
การสัมผัสเสียงดังเปรียบเสมือนอันตรายใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่มองข้าม และไม่รู้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่ตามมา เช่น การเปิดลำโพงทีวีเสียงดัง หรือใส่หูฟังฟังเพลงเสียงดังตลอดทั้งวัน เป็นต้น
ระดับเสียงดังมากๆ ยังเป็นสาเหตุของโรคที่คาดไม่ถึง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเครียด นอนไม่หลับ และโรคกระเพาะเป็นต้น
จอประสาทตาเสื่อม
สายตาสั้นกับจอประสาทตาเสื่อมมีความใกล้เคียงกันมาก ซึ่งอาการของจอประสาทตาเสื่อมคือ จะรู้สึกว่าดวงตามองไม่ชัดเหมือนเดิมและจะเริ่มเป็นไปอย่างช้าๆ มีอาการตามัว มีความลำบากในการใช้สายตาอ่านหนังสือหรือทำงานที่มีความละเอียดและต้องใช้แสงมากๆ
สำหรับผู้ที่ต้องทำงานอยู่กับจอคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาสามารถป้องกันได้โดย
1.สวมแว่นถนอมสายตา 2.ปรับแสงสว่างหน้าจอให้พอดี 3. ใช้ขนาดตัวอักษรให้ใหญ่เพียงพอและปรับความเข้มของตัวอักษรให้เหมาะสม 4.วางจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม ไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำเกินไปกว่าระดับสายตา
การมีสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านกาย ใจ สังคม ปัญญา เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีในทุกด้าน แต่สิ่งที่สำคัญคือ เริ่มจากตัวเราเองที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=572

Feb 22

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 18 พุทธศักราช 2560

Untitled-1-01-1

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 18 พุทธศักราช 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นสมควรยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกาลังใจ สาหรับผู้ประกอบคุณงามความดีในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม จึงขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อผู้มีผลงานทางวัฒนธรรม เข้ารับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภท
1.1 ประเภทบุคคลทั่วไป
1.2 ประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
2. การจำแนกสาขาทางวัฒนธรรม
2.1 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศาสนา หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุน หรือดาเนินการโดยวิธีใด ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อศาสนา (พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกซ์)
2.2 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ
2.3. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรม หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือสืบทอด สร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรม

3. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
3.1 ประเภทบุคคลทั่วไป
3.1.1 สัญชาติไทย
3.1.2 เป็นผู้รู้จักพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และปฏิบัติตามหลักคาสอนของศาสนา
3.1.3 ไม่เคยมีประวัติการถูกลงโทษหรือต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดหรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวน
3.1.4 มีผลงานด้านศาสนา ด้านศิลปะ หรือด้านวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับและปรากฏโดดเด่นและมีประโยชน์สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
3.1.5 ผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมในระดับประเทศ ในด้านนั้น ๆ มาก่อน
3.1.6 ต้องไม่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.2 ประเภทนักศึกษา
3.2.1 ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
3.2.2 เป็นผู้มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
3.2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมมีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3.2.4 เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=560

Feb 22

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

16508576_1731963313781480_2383607432648171787_n

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

อบรมระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 24 ธันวาคม  2560

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท

ค่าอบรม 39,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 02-549-4968

อ.พัชรินทร์ 084-643-4295 ,อ.มธุรา 086-778-1032

คุณอรทัย 089-594-8830

www.larts.rmutt.ac.th

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ใบสมัครโครงการไกด์รุ่นที่8105.7 KiB5

เอกสารโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์รุ่นที่ 8 449.1 KiB5

 

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=551

Feb 12

Power Up Thailand SMEs “Turnaround”

Power Up Thailand SMEs “Turnaround”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดงานแถลงข่าวความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turnaround) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา


20161007-SME-1

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=544

Feb 12

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11

Poster-02การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 วันที่ วันที่ 3-4สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ

Center for Research and Development of Tropical and Sub -Tropical Crops
Agricultural Innovation for Competitiveness in the 4.0 Economy
หัวข้อการประชุม
สารสกัดและเอนไซม์
อาหาร
หลังการเก็บเกี่ยว
ข้าวและพืชไร่
ผักและผลไม้
พืชพลังงานและเทคโนโลยีการทำแห้ง
อื่นๆ

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.rt-alumni.rmutt.ac.th/?p=538